วันติ๊ด

วันติ๊ด ในภาษาเหนือ แปลว่า วันอาทิตย์

Leave a Reply