วันนี้งานแล้วโวย

วันนี้งานแล้วโวย ในภาษาเหนือ แปลว่า วันนี้เลิกงานเร็ว

Leave a Reply