วันผัด ในภาษาเหนือ แปลว่า วันพฤหัสบดี

Leave a Reply