ว่ายหน้าม

ว่ายหน้าม ในภาษาเหนือ แปลว่า ว่ายน้ำ

Leave a Reply