ว่าอะหยังเก๊าะ

ว่าอะหยังเก๊าะ ในภาษาเหนือ แปลว่า ว่าอะไรนะ

Leave a Reply