สบายดีน่อ

สบายดีน่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า สบายดีนะ ?

Leave a Reply