สลิดหยั่งวอก

สลิดหยั่งวอก ในภาษาเหนือ แปลว่า ดัดจริต

Leave a Reply