สล่าเก๊า

สล่าเก๊า ในภาษาเหนือ แปลว่า นายช่างใหญ่

Leave a Reply