สวยดอก

สวยดอก ในภาษาเหนือ แปลว่า กรวยดอกไม้ที่ทำจากใบตอง

Leave a Reply