สว๋ะ ในภาษาเหนือ แปลว่า ปล่อย , สละ , วาง

Leave a Reply