สะดาย

สะดาย ในภาษาเหนือ แปลว่า เสียดาย

Leave a Reply