สะดุ้งสะเด็น

สะดุ้งสะเด็น ในภาษาเหนือ แปลว่า ตกใจอย่างมาก

Leave a Reply