สะดุ้ง

สะดุ้ง ในภาษาเหนือ แปลว่า ตกใจ

Leave a Reply