สะตังค์สด

สะตังค์สด ในภาษาเหนือ แปลว่า เงินสด

Leave a Reply