สะต๊ก

สะต๊ก ในภาษาเหนือ แปลว่า กระตุก

Leave a Reply