สะบันงา

สะบันงา ในภาษาเหนือ แปลว่า ดอกกระดังงา

Leave a Reply