สะป๊ะสะเป๊ด

สะป๊ะสะเป๊ด ในภาษาเหนือ แปลว่า มีทุกอย่าง

Leave a Reply