สะป๊ะ

สะป๊ะ ในภาษาเหนือ แปลว่า ครบถ้วน เยอะแยะ หรือ มีพร้อม

Leave a Reply