สะลาก

สะลาก ในภาษาเหนือ แปลว่า ปลากระดี่

Leave a Reply