สะล้อ

สะล้อ ในภาษาเหนือ แปลว่า เครื่องดนตรีแบบสีชนิดหนึ่ง

Leave a Reply