สะวึ๊ด

สะวึ๊ด ในภาษาเหนือ แปลว่า สะบัด

Leave a Reply