สะหลิดด๊ก

สะหลิดด๊ก ในภาษาเหนือ แปลว่า แรด ร่าน

Leave a Reply