สะหลิดปิดป้าง

สะหลิดปิดป้าง ในภาษาเหนือ แปลว่า แรด ร่าน

Leave a Reply