สะเด็น

สะเด็น ในภาษาเหนือ แปลว่า กระเด็น

Leave a Reply