สะเลียม

สะเลียม ในภาษาเหนือ แปลว่า สะเดา

Leave a Reply