สะเล่อสะล่า

สะเล่อสะล่า ในภาษาเหนือ แปลว่า อีรุงตุงนัง

Leave a Reply