สะเหลาะเบาะแบะ

สะเหลาะเบาะแบะ ในภาษาเหนือ แปลว่า ไร้สาระ

Leave a Reply