สะเหล่อ

สะเหล่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า เสือก

Leave a Reply