สะแล ในภาษาเหนือ แปลว่า พืชชนิดหนึ่งนิยมใช้ผลอ่อนมาแกงกิน

Leave a Reply