สักกำ

สักกำ ในภาษาเหนือ แปลว่า สักครู่

Leave a Reply