สักน่อย

สักน่อย ในภาษาเหนือ แปลว่า สักนิดหนึ่ง

Leave a Reply