สักบึด

สักบึด ในภาษาเหนือ แปลว่า สักครู่ใหญ่ๆ

Leave a Reply