สักเตื่อ

สักเตื่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า บางครั้ง หรือ บางหน

Leave a Reply