สับปะหลี้

สับปะหลี้ ในภาษาเหนือ แปลว่า โลเลกลับไปกลับมา

Leave a Reply