สาบตึสาบตึ้ง

สาบตึสาบตึ้ง ในภาษาเหนือ แปลว่า เหม็นกลิ่นตุๆ

Leave a Reply