สายแอว, สายฮั้ง ในภาษาเหนือ แปลว่า เข็มขัด

Leave a Reply