สาวเคิ้น

สาวเคิ้น ในภาษาเหนือ แปลว่า สาวๆ ที่กำลังจะขึ้นคาน

Leave a Reply