สิบ่าป้าว

สิบ่าป้าว ในภาษาเหนือ แปลว่า สอยมะพร้าว, เก็บมะพร้าว

Leave a Reply