สี่แจ่ง

สี่แจ่ง ในภาษาเหนือ แปลว่า สี่เหลี่ยม

Leave a Reply