สุมาเต๊อะ

สุมาเต๊อะ ในภาษาเหนือ แปลว่า ขอโทษ

Leave a Reply