สูเขา (สุภาพ) ในภาษาเหนือ แปลว่า พวกเธอ

Leave a Reply