ส้มเกลี้ยง

ส้มเกลี้ยง, เขียวหวาน ในภาษาเหนือ แปลว่า ส้มเขียวหวาน

Leave a Reply