ส้มโจ๊ะโล๊ะ

ส้มโจ๊ะโล๊ะ ในภาษาเหนือ แปลว่า รสฝาดมาก

Leave a Reply