หนามปักตี๋น

หนามปักตี๋น ในภาษาเหนือ แปลว่า หนามตำเท้า

Leave a Reply