หนา ในภาษาเหนือ แปลว่า นะ เหมือนกัน (แต่มักจะใช้ลงท้ายประโยคแนวๆอ้อนวอน)

Leave a Reply