หน้าปอบ่าจื่น

หน้าปอบ่าจื่น ในภาษาเหนือ แปลว่า หน้าตาไม่สดชื่น

Leave a Reply