หน้ามนอง

หน้ามนอง ในภาษาเหนือ แปลว่า น้ำมาเยอะ

Leave a Reply