หน้ามบ่าไหล

หน้ามบ่าไหล ในภาษาเหนือ แปลว่า น้ำไม่ไหล

Leave a Reply