หน้ามแห้ง

หน้ามแห้ง ในภาษาเหนือ แปลว่า น้ำแห้ง

Leave a Reply