หน้าหมดต๋าใส

หน้าหมดต๋าใส ในภาษาเหนือ แปลว่า หน้าตาดี

Leave a Reply